Lembaga Kemasyarakatan

widodotri 29 Juli 2013 17:38:33 WIB

Susunan Kepengurusan LP3M Desa Madukara

No Jabatan Nama
1 Ketua

Samidi, AMa.Pd

2 Wakil Ketua

Suyadi

3 Sekretaris

Suhantoro, S.Pd

4 Bendahara

Adi Suyanto

5 Seksi Sosial Budaya

Wakiman

6 Seksi Pendidikan

Asih Setyawati

7 Seksi Pembangunan

Sukamto, S.E

8 Seksi Ekonomi

Miyanto

9 Seksi Pemberdayaan Perempuan

Asih Ambarwati

10 Seksi Kesehatan

Tukino

11 Seksi Pemuda

Setyanto

12 Seksi Keamanan

Sukari